Sundhedskort/Sygesikringskort

Registrering
Sundhedskortet skal medbringes ved alle henvendelser i lægehuset. Når du ankommer til klinikken, skal Sundhedskortet scannes ved kortlæseren ved indgangen. På den måde registreres din ankomst.

Du kan hente Sundhedskortet som en app på din smart telefon, som scannes på samme måde.

Hvis du har mistet dit Sundhedskort, skal du henvende dig på Kommunens Borgerservice, hvor du kan bestille et nyt.