Astma

Astma er en kronisk lungesygdom der oftest debuterer i barnealderen men kan ramme alle aldersgrupper.
Symptomerne åndenød og hoste skyldes kronisk irritation i luftvejene.

Sygdommen kan behandles og målet er symptomfrihed og normal lungefunktion.

Har du astma, anbefaler vi, at du følger faste kontroller i lægehuset mindst 1 gang årligt.
Kontrollen foregår ved en sygeplejerske eller læge og indeholder:
Undersøgelse af lungefunktion
Samtale om symptomerne
Svar på blodprøver
Gennemgang af medicin og receptfornyelse

Læs mere om astma på https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/astma/astma-en-oversigt/