Lægesituationen.

Som bekendt har vi gennem de sidste måneder forsøgt at rekruttere en læge til at udfylde den ledige kapacitet i Lægehuset, hvilket desværre ikke er lykkedes.

Da den ledige kapacitet overgår til Regionen betyder det også, at der skal ske en reduktion i antallet af patienter tilknyttet Lægehuset i Ansager.

Vi er oprigtigt ærgerlige over, at dette er blevet nødvendigt, men vi håber, at I har forståelse for, at vi ikke fremadrettet kan fortsætte med den aktuelle arbejdsbelastning.

Det er Region Syddanmark der har forpligtelsen til at sikre lægedækningen, og vi har den seneste tid været i dialog med Region Syddanmark om, hvordan reduktionen i patienttallet skal foregå.

Da lægesituationen i hele området er udfordret, har det været en svær opgave for Region Syddanmark, og det er endt med en løsning, hvor patienter flyttes fra Lægehuset i Ansager til et andet Lægehus, hvor der er plads.

Vi har i den proces været i dialog med Region Syddanmark, hvor fokus har været på at sikre at så mange borgere som muligt, får læge tæt på hvor de bor. Dette af hensyn til de borgere, der har mest brug for at have læge lokalt også sikres.

Der har ialt været ca 1300 patienter, der skal omfordeles. Af de 1300 har vi accepteret Region Syddanmarks ønske om at 500 patienter forbliver hos os, således at det “kun” er ca 800 patienter, der skal omfordeles.

Det er vores gode kollegaer i Ølgod Lægeklinik, Hjertestien Varde, Lægehuset Sdr. Omme samt Vorbasse Lægehus, der tager imod de patienter, Region Syddanmark omfordeler.

Mvh. Lægerne i Ansager.