Hjerte- og karsygdomme

Atrieflimren (hjerteflimmer)
Hjertesvigt
Udposning på pulsåren
Blodprop i hjertet
Blodprop i hjernen.
Nedsat nyrefunktion

Ovenstående kroniske sygdomme er ofte stillet i forbindelse med undersøgelser på sygehuset, og der har som regel været et kontrolforløb i et sygehus ambulatorium.

Har du 1 af de nævnte sygdomme, og er du afsluttet fra kontrol på sygehuset, tilbydes du et kontrolforløb i lægehuset.

Kontrolforløbet tilrettelægges i forhold til sygdommens sværhedsgrad og evt. andre kroniske sygdomme:

Årskontrol ved læge/sygeplejerske:

Livsstilssamtale
Svar på blodprøver, blodtryk, hjertediagram og urinundersøgelse
Evt. status på blodfortyndende behandling
Medicingennemgang og receptfornyelse
Plan for behandling og kontrol i det kommende år

Kontrol hver 3. eller 6. måned ved sygeplejerske:

Status på behandlingstiltag aftalt ved årskontrol
Justering af behandlingen

Du kan læse mere om de enkelte sygdomme ved at søge på Patienthaandbogen.dk