Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

KOL er en kronisk lungesygdom, der oftest skyldes en længerevarende kemisk påvirkning af lungerne ved f.eks tobaksrygning, passiv rygning, støv samt diverse kemiske stoffer).
Sygdommen kan ikke kureres, men der kan opnås en bedring i symptomer og livskvalitet ved medicinsk og ikke-medicinsk behandling.

Sygdommen giver i de tidlige stadier kun meget få symptomer, men sygdomsudviklingen kan bremses op hvis den skadelige påvirkning af lungerne ophører.

Derfor tilbydes lungefunktionsundersøgelse til alle rygere samt til ikke-rygere, der har været udsat for længerevarende påvirkning af forurenet luft.

Har du fået konstateret KOL tilbyder vi:

Årskontrol ved sygeplejerske/læge med henblik på:

Samtale om luftvejssymptomer
Kontrol af lungefunktion
Livsstilssamtale, herunder tobaksforbrug
Motion og træning, herunder kommunale tilbud.
Medicingennemgang og receptfornyelse
Plan for vaccinationer
Plan for kontrol det kommende år.

Læs evt mere om KOL på https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/kol/kol/