RECEPTFORNYELSE

GENERELT

At udstede medicin på recept er ikke blot "en ekspeditionssag".

Lægens ordinationsret er knyttet til autorisationen som læge, og lægen skal ved udstedelse af alle recepter udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Vi vil meget gerne lægge en medicinplan, vejlede samt udskrive recepter. Men når der først er taget stilling til en given behandling, sørger vi for at udskrive medicin i så lang tid, det er forsvarligt og nødvendigt. Vi forsøger derfor at udskrive medicinen indtil næste kontrol, og recepten gælder derfor indtil da.

RECEPTER TIL FLERGANGSUDLEVERING:

Vi udskriver fast medicin ud til ét år ad gangen. Recepten ligger på apotekets server. Når den er brugt op, er det på tide med en ny kontrol i lægehuset, så man i så fald bedes bestille tid til.

Fast medicin er f.eks.:

 • Medicin for blodtrykket, hjertet, kolesterol, astma og KOL
 • Medicin for knogleskørhed
 • Stofskifte medicin
 • ADHD medicin
 • Visse typer angst- og depressionsmedicin
 • P-piller og minipiller

Vi tager som udgangspunkt beslutning en gang om året, om der skal ændres, stoppes eller fortsættes, og udskriver recepter til hele det næste år.

Medicin ved behov:

 • Migræneanfaldsmedicin
 • Viagra og lign. potensmedicin
 • Eksem/hormoncremer
 • Næsespray
 • Allergimedicin

Behovsmedicin udskriver vi også gerne til 1-2 års forbrug, såfremt der er en stabil situation . Det gøres ved en konsultation, hvor vi regner på, hvor meget man vil få brug for i den kommende periode. Derefter ligger recepterne klar på apoteket. Alternativt må man kontakte klinikken fra gang til gang via e-mail eller anmode om fornyelse via appen ”Medicinkortet”, der kan hentes til din smartphone.

Medicin i kur:

Kortvarige perioder med medicin, fx ved en blærebetændelse, øjenbetændelse eller lungebetændelse udskrives altid kun efter en individuel vurdering og kun ved konsultation.

Vi udskriver ikke medicin over telefonen, før vi har vurderet dig.

Hvor meget medicin har jeg tilbage?

Du kan også downloade den mobile app MEDICINKORTET, hvor du kan se din aktuelle medicin, som er registeret på det Fælles Medicinkort af en læge enten på hospital, i almen praksis eller i 1813.

Du kan også se dine åbne recepter, dvs. recepter, hvor du fortsat kan få udleveret medicin på apoteket.

Sammen med de åbne recepter kan du også se den medicin, du allerede har fået udleveret på apotek.