Influenza-, covid-19- og Pneumovax vaccine

Regionerne har besluttet at influenza- og covid-19 vaccinerne kun skal varetages af regionerne. Det betyder, at Lægehuset i Ansager ikke må tilbyde at vaccinere mod influenza og Covid-19 i 2023.

Pneumovax (vaccine mod lungebetændelse), tilbydes ikke gratis i 2023. Til patienter med øget risiko, kan der gives tilskud. Ring og hør nærmere

Patienter der er berettiget til tilskud til Pneumovax vaccine er bl.a.:

  • KOL patienter med over 65 år, med FEV1 på mindre end 40%
  • Patienter med hjertesvigt over 65 år
  • Patienter med type 2 sukkersyge over 65 år